Frågor och Svar

F. Ingår korrekturläsning i uppdrag?

S. Ja! Egen korrekturläsning ingår i priset.  Översättning innebär att leverera en terminologiskt och grammatisk korrekt text.

F. Vad betyder lokalisering?

S. Lokalisering är en kulturell anpassning av produkter eller texter till en specifik marknad, region eller land. Ibland kan det hända att en produktbeskrivning behöver inte bara en översättning anpassad till landet och målgruppen men också anpassning av bilder, illustrationer, produktnamn, bland annat.

 F. Vad kostar en översättning?

S. Exakt pris får du när dokumentet analyseras eftersom finns olika faktorer som påverkar priset, bland andra, språkpar, textegenskaper, formatering osv. 23 % moms tilläggs för tjänster inom Portugal.

F. Hur lång tid behöver du för att utföra en översättning?

S. Det beror på antalet ord i originaltexten, textkomplexitet och behov av speciell formatering. Jag kommer alltid överens med dig om leveransdatum innan vi tar itu med översättningen.

F. Hur lämnas materialet?

S. Original skickas helst elektroniskt. MS Word är det bästa filformatet. Du kan också skanna in ditt dokument och skicka det som bilaga i en e-post. Översättningen levereras elektroniskt som en Word-fil eller i ett annat önskat format (PDF, Excel, Power Point, etc.).

Om du har tekniska referensmaterial kan du gärna skicka dem till oss eftersom det bidrar till en högre koherens i terminologin.

F. Hur det går med betalningen?

S. En faktura skickas till dig och du kan betala via banköverföring. Befinner du dig utanför Europa kan man ordna en bankbetalning via Swift-systemet.

Mer information om att köpa översättning kan du se här på SFÖ:s webbsida: https://sfoe.se/sv/for-kopare/