Profil

Jag heter Maria do Carmo Rodrigues Amorim och jag har drivit översättningsfirman Svepo Translations i Sverige sedan 2008.

I samband med flyttningen till Portugal 2018 och fortsatt yrkesverksamhet som frilansöversättare, namnet SVEPO TRANSLATIONS har även registrerats hos INPI som nationellt varumärke i Portugal.

Född i Portugal, uppväxt i Brasilien, och bosatt i Sverige under åren 2006-2018 är jag utbildad till kemiingenjör och till VA – ingenjör, Master Program vid International Institute for Hydraulics and Environmental Engineering (IHE), Delft, Holland.

I 30 år som yrkesverksam ingenjör arbetade jag både inom vattentillgångar kontroll sektorn och i samband med konstruktion och drift av vattenkraftverk och kraftledningar inom Brasiliens statliga energisektor. Jag deltog även i internationella projekt och arbetade som konsult både i Brasilien och i Portugal.

Förutom den tekniska professionella erfarenheten har jag ett omfattande kunskap om språk och läst särskilda översättningar kurser, bland andra, Juridiska Översättning till Portugisiska, och deltagit i Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) konferenser samt flera översättningar webbkonferenser.

Jag är fullvärdig medlem i Sveriges Facköversättarförening – SFÖ (https://sfoe.se/sv/profil/1391) och har varit med i konferensgruppen ansvarig för SFÖ konferens i Jonköping 2014.

Väldigt intresserad av språk och litteratur har jag skrivit en roman på portugisiska i Sverige –  ”Todos os Mares”, Recito Förlag 2011 – och jag översätter skönlitteratur för min egen glädje.