Auktoriserade eller certifierade eller bestyrkta översättningar i Portugal?

En auktoriserad översättning eller motsvarande krävs när ett utländskt offentligt dokument ska lämnas in till de behöriga myndigheterna. Det gäller främst juridiska och finansiella dokument, såsom betyg, intyg, registerutdrag, domstolshandlingar, årsredovisningar, avtal, m.m. För de allra flesta texter som översätts krävs ingen auktorisation, certifiering eller bestyrkning. Det är då alltid viktigt att anlita en proffsig översättare.

I Sverige är en auktoriserad translator en skyddad yrkestitel. Det är Kammarkollegiet som auktoriserar translatorer genom ett prov som består av en allmän, en juridisk och en ekonomisk text. Auktorisationen ger översättarna rätt att använda en särskild auktorisationsstämpel som de stämplar dokumentet med och på så vis intygar att översättningen överensstämmer med originalet.

I andra länder kan auktorisering eller certifiering se helt annorlunda ut.

I Portugal finns det inte ett likadant system för auktorisation av översättare trots att en portugisisk översättare kan bli, till exempel, en auktoriserad translator i Sverige om hen översätter från eller till svenska och har genomgått och bestått yrkesprovet hos Kammarkollegiet.

I Portugal gäller det ”tradução certificada”, nämligen en bestyrkt översättning som bestyrks av en Notarius Publicus eller en advokatfirma i landet. Bestyrkanden hos Notarius Publicus innefattar ett intygande om att översättningen överensstämmer med källtexten, dvs., översättningen är likvärdig originalhandlingen i juridisk mening. Översättaren måste tydligt uppge sin identitet, fullständigt namn, kvalifikationer och vilken språkriktning som översättning avser.

På det sättet blir översättningen juridiskt bindande. Översättaren är helt ansvarig även för hela processen av bestyrkande av det slutgiltiga dokumentet. Det är dock inte översättningsbyrå som utfärdar en auktoriserad/ certifierad eller bestyrkt översättning utan bara enskilda översättare.

Om det krävs översättningen av ett svenskt dokument för att lämna in till myndigheter i Portugal gäller i de flesta fall endast en bestyrkt översättning. I så fall måste den originella handlingen eller en bestyrkt kopia av den skickas till översättaren för att slutföra bestyrkanden hos Notarius Publicus eftersom originalet och översättningen ska fogas tillsammans med intyget.

Vad kostar det att bestyrka en översättning hos Notarius Publicus?

Det kan variera lite i landet men nuförtiden kostar det omkring 30 € per sida eller dokument (om det är ett enda dokument kopplad till samma person och ämnet).

Maria Amorim