Fönster, vindöga och andra gluggar i nordiska språk – Artikel skriven av Caroline Sandström

https://www.sprakbruk.fi/-/fonster-vindoga-och-andra-gluggar-i-nordiska-sprak

Väldigt intressant artikel om olika ord för fönster i nordiska språk.

Det är lånordet fönster – från latin fenestra – som är det allmänna ordet för en fönsteröppning i svenska. Som sägs i artikeln, ordet fönster ”lever än i dag kvar i det italienska och katalanska finestra, det franska fenêtre och spanska ventana. Släktingar finns också i dagens tyska Fenster och till exempel i det nederländska venster.”

Men inte på portugisiska som använder ett helt annorlunda ord för en fönsteröppning – Janela. Ordet kommer från låg latin, Janua, som betyder dörr.  Januela (och sedan Janela) tyder på en liten dörr. Ord fenetra och ventana finns på portugisiska men de används inte.

Om jag skulle rösta på det vackraste ordet skulle det vara vindöga (vind + öga). Det är kanske det mest poetiska ord för en fönsteröppning eller det låter så på portugisiska (Olho do Vento).

Skriven av Caroline Sandström, huvudredaktör på Ordbok över Finlands svenska folkmål. Publicerat i Språkbruk